⁣نمایش «شاپرک خانوم» از ۵ اردیبهشت تا ۱ خرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | آموزشگاه موسیقی گام