کنسرت همایون نصیری و امیر حداد با حضور هانس زیمر | آموزشگاه گام