آموزشگاه موسیقی گام

 

پدرام موسوی

پدرام موسوی

پدرام موسوی

پیانو

دوشنبه

فوق ليسانس نوازندگي پيانو از دانشگاه هنر

ليسانس آهنگسازي از دانشگاه هنر

ديپلم نوازندگي پيانو از هنرستان موسيقي

مدرس كانون پرورش فكري كودک و نوجوان و مجموعه هاي آموزشي/هنري وزارت ارشاد

بدون نظر

ارسال دیدگاه