اولین کنسرت الکتروآکوستیک علیرضا قربانی | آموزشگاه موسیقی گام