آموزشگاه موسیقی گام

 

وحید کیخواهی

وحید کیخواهی

وحید کیخواهی

وحید کیخواهی

 آهنگسازی و تلفیق شعر و موسیقی

سه شنبه

دارای مدرک کارشناسی ارشد آهنگسازی .

مدرس دروس فرم آهنگسازی هارمونی وکنتر پوان در دانشگاه های جامع علمی کاربردی رشته موسیقی و کنسرواتوار تهران .

آموزشگاه موسیقی در کرج

بدون نظر

ارسال دیدگاه