آموزشگاه موسیقی گام

 

فراخوان کنسرت هنرجویی تیر 96

فراخوان اجرای هنرجویی تیر 96

فراخوان کنسرت هنرجویی تیر 96

فراخوان اجرای هنرجویی تیر 96

فراخوان کنسرت هنرجویی تیر 96 آموزشگاه موسیقی گام با حضور اساتید و هنرجویان

تاریخ 96/04/16 جمعه ساعت 18 الی 20،تاریخ 96/04/23 جمعه ساعت  18 الی 20

No Comments

Post A Comment