آموزشگاه موسیقی گام

 

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

آموزشگاه موسیقی گام در بخش ارکستر کلاسیک و ارکستر ایرانی هنرجو می پذیرد.

 برای اطلاعات بیشتر از ساعت 10 الی 20 با آموزشگاه تماس بگیرید.

بدون نظر

ارسال دیدگاه