آموزشگاه موسیقی گام

 

فراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

فراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

فراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

فراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

فراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهیفراخوان تشکیل کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

شروع کلاسهای گروه نوازی گیتار استاد فقیهی

                                                                                   تاریخ 95/09/18 از ساعت 16 الی 17

No Comments

Post A Comment