آموزشگاه موسیقی گام

 

بنیامین فسائی

بنیامین فسائی

بنیامین فسائی

 

آموزش گیتار، عود

 روزهای تدریس: یکشنبه ها

تحصيلات و مدارک:

کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران.

کارشناسی رشته موسيقی ايرانی با گرايش نوازندگی عود از دانشگاه هنر تهران.

کارشناسی رشته موسيقی جهانی با گرايش آهنگسازی و معلمی گيتار کلاسيك از کنسرواتوآر تهران.

کاردانی رشته موسيقی جهانی با گرايش نوازندگی پيانو کلاسيك از آموزش عالی آزاد نهاوند.

دارنده مدرک مربیگری موسيقی، هنر و آواز از آکادمی رليانس فرانسه.

دارنده مدرک بازسازی، کوک و مونتاژ پيانو از آکادمی رليانس فرانسه.

دارنده مدرک کوک و رگلاژ پيانو از شرکت ياماها.

دارنده مدرک رسمی از انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی  WARP  در رابطه با بکارگيری موسيقی برای کودکان کم توان.

عنوان پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

مطالعه تحليلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره 14 رضا والی از منظر هارمونی و اُرکستراسيون/ بخش نظری )استاد راهنما: دکتر حميد عسکری رابری(

کنسرتينو برای گيتار/ بخش عملی )استاد راهنما: دکتر امين هنرمند(

دوره های تخصصی:

گذراندن دوره های آهنگسازی نزد اساتيدی چون دکتر امين هنرمند، محمدرضا تفضلی و حميد ديبازر )به مدت 3 سال(

گذراندن دوره نوازندگی گيتار کلاسيك نزد اساتيدی چون کيوان ميرهادی و سيامك چاپاريان )به مدت 9 سال(

گذراندن دوره نوازندگی عود نزد اساتيدی چون محمدرضا ابراهيمی و محمود بالنده )به مدت 2 سال(

گذراندن دوره نوازندگی پيانو نزد اساتيدی چون امير علوی، هلاوتی، الکساندر، الهاميان )به مدت 6 سال(

شرکت در مسترکلاسهای گيتار کلاسيك اساتيدی چون مصطفی آخوندی، خوليو آلمايدا و دکتر ليلی افشار در کنسرواتوآر تهران و آموزشگاههای موسيقی در تهران.

شرکت در فستيوال گيتار استامبول، سالهای 1394 – 1395 – 1396 – 1397 مسترکلاس نوازندگی اساتيدی چون مارسين ديلا،آني لو دزيدريو، ماتيو ملو، لُرنزو ميکلی، گُران کريوُکاپيچ، رُوشان مّم د کولي و، عايشه گل، کاگان گُراد.

شرکت در فستيوال گيتار استامبول، سال 1394 )مسترکلاس آهنگساز ی استاد گيلبرت بيبرين(.

شرکت در مسترکلاس پيانو استاد اولاف جان لنری در آموزشگاه تخصصی پيانو کرج )سال 1396 )

شرکت در کلاسهای پژوهشی جشنواره موسيقی فجر( سال 1396 )

گذرندان دوره تربيت مربی هنر کودک در دانشگاه هنر تهران.

گذراندن دوره جامع کاربرد ريتم و بازی های موسيقايی در توانبخشی برای گروه های روانشناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنوايی شناسی.

گذراندن دوره های تخصصی کوک و رگلاژ پيانو.

گذراندن دوره مقدماتی رهبری اُرکستر زير نظر نيما کشاورزی )رهبر اُرکستر فيلارمونيك فلورانس ايتاليا(.

اجراها و مصاحبات:

اجرای تکنوازی در سالن ارشاد کرج نوازندۀ گيتار( سال 1384 )

 اجرای تکنوازی پايان نامه دوره کارشناسی در دانشگاه هنر تهران )نوازنده عود، سال 1394

اجراهای متعدد و همکاری با گروه های موسيقی : فوکا، رامش، کليد صلح و …

اجرا در جشنواره موسيقی فجر استان تهران )نوازندۀ گيتار در اُرکستر نو( به رهبری عليرضا مشايخی (سال 1392)

اجرا در جشنوارۀ موسيقی فجر استان البرز )نوازندۀ عود در گروه موسيقی فراق( به سرپرستی حميدرضا جوان سال 1396

اجرا در برنامۀ با همستان در شبکۀ جهانی جام جم )نوازندۀ عود در گروه موسيقی فراق( به سرپرستی حميدرضا جوان سال 1396

اجرا در جشنوارۀ موسيقی فجر استان البرز )نوازندۀ عود در گروه موسيقی آرتام( به رهبری احمد مقدسی زاده سال 1397

نوازندگی )نوازندۀ عود( در سريال تلويزيونی بچه مهندس به کارگردانی علی غفاری سال 1397

همکاری با آنسامبل گيتار تهران به سرپرستی استاد کارينا کيميايی.

همکاری با کُر تهران به رهبری استاد سرژيك ميرزائيان.

همکاری با اُرکستر و گروه موسيقی فراق به سرپرستی حميدرضا جوان )با عنوان تنظيمکنندۀ آثار موسيق ی ايرانی و فولکلور(

سرپرست کُر و اُرکستر آموزشگاه موسيقی رامش کرج در سال 1392

چندين مصاحبه با راديو گفتگو و روزنامه های البرز و انديشه.

جوايز و نشانها:

انتخاب در سومين همايش تجليل از نخبگان علمی، پژوهشی، هنری و پژوهشی شهرستان قدس از طرف مجلس شورای اسلامی.

انتخاب در سومين همايش تجليل از نخبگان علمی، پژوهشی، هنری و پژوهشی شهرستان قدس از طرف سازمان فرهنگی، ورزشی )استعدادهای برتر(.

از مجموعه آوازهای فولکلور شمارۀ » مجازی « با عنوان “تکنيكهای آهنگسازی در موسيقی ايرانی )مطالعۀ موردی: آواز » استاد احمد پژمان « تقدير در بخش مقاله نويسی و پژوهش جشنوارۀ موسيقی استان فارس به دبيری 14 رضا والی سال 1397

برگزيدۀ نفر دوم در بخش مقاله نويسی و پژوهش جشنوارۀ موسيقی استان گلستان با عنوان “بررسی اجمالی دوتارهای مناطق مختلف ايران از منظر کوک سال 1397

لوح تقدير از کانون مفاخر و مشاهير ايران به مناسبت اجرای موسيقی )نوازندۀ عود( در روز بزرگداشت مولانا.

لوح تقدير از ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرستان موسيقی کرج به مناسبت روز معلم.

چندين لوح تقدير از آموزشگاهها و فرهنگسراهای استان البرز به مناسبت اجراهای متعدد.

سوابق تدريس:

مدرس ساز گيتار کلاسيك در آموزشگاههای استانهای تهران و البرز )به مدت 15 سال(.

مدرس ساز گيتار کلاسيك در فرهنگسراهای استان البرز )به مدت 5 سال(.

مدرس موسيقی در دانشگاه علمیکاربردی )کنسرواتوآر تهران( برای تدريس دروسی از قبيل تئوری موسيقی، سلفژ، هارمونی، کنترپوان و فرم در موسيقی )به مدت 2 سال(.

مدرس موسيقی در هنرستان پسران استان البرز )به مدت 1 سال(.

سوابق مديريتی:

مديرمسئول آموزشگاه موسيقی هنر اول واقع در شهرک انديشه فاز 1

آثار آهنگسازی:

نکتورن برای پيانو

لالايی برای صداهای )سوپرانو، آلتو، تنور، تنور(

و اُرکستر مجلسی

(برگرفته از لالايی مشهدی(

سونات برای گيتار و فلوت

فوگ برای کوآرتت بادی

کنسرتينو برای گيتار کلاسيك و اُرکستر بزرگ

و ….

مقالات چاپ شده:

تحليل مجموعه آوازهای فولکلور شمارۀ 14 » لالايی سر کوهی « و » راه شيراز « رضا والی از منظر ريتم، ملودی و هارمونی/ مطالعۀ موردی آوازها

بررسی اجمالی دوتارهای مناطق مختلف ايران از منظر نظام کوک. مجلۀ هنر موسيقی شماره 178 .

از مجموعه آوازهای فولکلور شمارۀ » مجازی « تکنيكهای آهنگسازی در موسيقی ايرانی/ مطالعۀ موردی: آواز 14 رضا والی. مجلۀ هنر موسيقی شماره 180

مقاله بررسی اجمالی چگونگی پيوند شعر و موسيقی در زبان و موسيقی بلوچستان. مجلۀ هنر موسيقی شماره 179

تأليفات کتاب:

قطعاتی برای گيتار کلاسيك و سازدهنی/ مؤلف: بنيامين فسائی/ انتشارات فراگاه/ سال 1387

خلاقيت موسيقی/ مؤلف: بنيامين فسائی/ انتشارات آيندگان/ سال 1389

کارشناسی ارشد موسيقی/ مؤلف: بنيامين فسائی/ انتشارات آيندگان/ سال 1391

پاسخ تشريحی 10 سال کنکور کارشناسی هنر به همراه گروه مؤلفين/ مؤلف بخش موسيقی: بنيامين فسائی/ انتشارات آيندگان/ سال 1391

متد گيتار کلاسيك کريستفر پارکنينگ/ ترجمه: بنيامين فسائی/ انتشارات آيندگان/ سال 1392

بچه ها بهار/ مؤلف: بنيامين فسائی/ انتشارات نارون/ سال 1392

مجموعه تصانيف خوشهچين/ تاليف: حميدرضا جوان  به کوشش بنيامين فسائی/ انتشارات نارون/ سال 1394

آوازهای فولکلور شمارۀ 14 رضا والی/ مؤلف: بنيامين فسائی/ انتشارات نارون/ سال 1398

دورۀ گام به گام سازدهنی بلوز/ ترجمۀ: بنيامين فسائی/ انتشارات نارون: سال 1398

بدون نظر

ارسال دیدگاه