اپرای عروسکی «خیام» از ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت در تالار فردوسی اجرا می شود | آموزشگاه موسیقی گام