آموزشگاه موسیقی گام

 

تدریس آواز در کرج Tag

آموزش آواز در کرج با آموزشگاه موسیقی گام تحت نظر استادان برجسته ایران آموزش داده می شود. آواز ترکیب علم و هنر است. هنر تسلط به آواز از نواهای موسیقی است که از قرن‌ها قبل در میان ایرانیان رواج داشته است.اگر بخواهیم مختصر توضیح دهیم،...