آموزشگاه موسیقی گام

 

تدریس آواز در کرج Tag

آموزش آواز در کرج با آموزشگاه موسیقی گام تحت نظر استادان برجسته ایران آموزش داده می شود. آواز ترکیب علم و هنر است. آواز از نواهای موسیقی است که از قرن‌ها قبل در میان ایرانیان رواج داشته است.آوازهای سنتی ایرانی شامل: آواز ابوعطا، آواز افشاری،...