آموزش آواز در کرج

آموزش آواز در کرج آواز از نواهای موسیقی است که از قرن‌ها قبل در میان ایرانیان رواج داشته است. آوازهای سنتی ایرانی شامل: آواز ابوعطا، آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات ترک و آواز اصفهان است. دسته بندی آوازها به آواز ابوعطا، آواز افشاری و … باعث می‌شود بسیاری از افراد هر کدام از دسته‌ها …