آموزشگاه موسیقی گام

 

تدریس آواز در کرج Tag

آموزش آواز در کرج با آموزشگاه موسیقی گام تحت نظر استادان برجسته ایران آموزش داده می شود. آواز ترکیب علم وهنر است. آواز از نواهای موسیقی است که از قرن‌ها قبل در میان ایرانیان رواج داشته است. آوازهای سنتی ایرانی شامل: آواز ابوعطا، آواز افشاری،...