آموزشگاه موسیقی گام

 

دسته‌بندی نشده

  مدرس آواز ایرانی و پاپ مدرس آواز ایرانی و پاپ شروع فعالیت هنری از سال 138‪3 سوابق آموزشی نزد اساتیدی همچون: 1.مهدی زارع: آواز ایرانی 2.ابراهیم مومنی و عرفان گنجه ای: سه تار 3 .حمیدرضا نوربخش: صداسازی وردیف 4.محمد رضالطفی: شیوه آوازی طاهرزاده 5.روزبه تابنده: سلفژ-وزن خوانی-تئوری 6 محمد معتمدی: بهداشت ومراقبت صدا وتکنیک...