همه چیز درباره ساز کاخن و انواع آن

موسیقی بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسان ها می باشد و همه ما به سبک خاصی از موسیقی علاقه نشان می دهیم. با این حال سازهای مختلفی برای ایجاد موسیقی وجود دارد که هر کدام صدای مخصوص به خود را خواهند داشت. در این میان ساز کاخن به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بسیار …