بهترین ساز برای یادگیری نوجوانان

نواختن ساز یکی از هنرهایی است که هر انسانی را به وجد می آورد. علاقه مندان به نواختن از سازهای مختلفی استفاده می کنند که هر کدام آن ها دارای صدای مخصوص به خود هستند. برای یادگیری ساز بهترین زمان دوران نوجوانی است زیرا مغز فرد بیشترین ظرفیت و اشتیاق را به یادگیری نشان می …