اصطلاح فالش در موسیقی چیست؟

علاقه‌مندان به موسیقی بهتر است که از 0 تا 100 اصطلاحات و مشکلات آن آگاه باشند تا در صورت نیاز رخ داد آن براحتی بتوانند آن را حل کنند. یکی از اصطلاحات و مشکلاتی که بسیار گریبان گیر افراد مبتدی می‌شود و بعضاً در هنگام رخ داد این حادثه دچار دست پاچگی می‌شوند، فالش می‌باشد. …