⁣نمایش «شاپرک خانوم» از ۵ اردیبهشت تا ۱ خرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

⁣نمایش «شاپرک خانوم» از ۵ اردیبهشت تا ۱ خرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود

کارگردان: حسن انصاریان
بر اساس اثر «بیژن مفید»

خرید بلیت:
https://tiw.al/QI0A

@tiwall