کامران پنبه ئیان | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

کامران پنبه ئیان

گیتار

شنبه

دارای مدرک كارشناسی ارشد موسيقى

نوازنده و مدرس ساز گيتار در سبك هاى فلامنكو و كلاسيك

شروع نوازندگى از سال ١٣٧٨ تا كنون

وابسته درجه يك كانون نوازندگان كلاسيك خانه موسيقى ايران

دارنده كارت صلاحيت تدريس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

شروع فعاليت تدريس از سال ١٣٨٤ تا كنون در آموزشگاه هاى موسيقى طنين ماندگار(تهران) ،ظفر(تهران)

فرهنگسراهاى نور،اقوام،اندرزگو(تهران) ،بيات(تهران)

اجرا و سرپرستى كنسرت هاى گيتار فلامنكو و كلاسيك از جمله:اجرا همراه با گروه آواى پارس سال ١٣٨٩ ، خانه هنرمندان سال ١٣٩١ ،  سالن سيروس صابر كرج، سال ١٣٩٣ نيشابور،سال ١٣٩٣ سالن ايوان شمس تهران