پدرام موسوی | آموزشگاه موسیقی گام

پدرام موسوی

پیانو

دوشنبه ها

جهت مشاهده ویدئو آموزش پیانو در آموزشگاه گام بر روی لینک کلیک کنید.

فوق ليسانس نوازندگي پيانو از دانشگاه هنر

ليسانس آهنگسازي از دانشگاه هنر

ديپلم نوازندگي پيانو از هنرستان موسيقي

مدرس كانون پرورش فكري كودک و نوجوان و مجموعه هاي آموزشي/هنري وزارت ارشاد

مشاهده ویدئو آموزش پیانو