نگار نیوژپور | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

نگار نیوژپور

موسیقی کودک (ارف)

یکشنبه ها

فارغ التحصیل نوازندگی ویولنسل از کنسرواتوار تهران در سال ۱۳۸۶

گذراندن دوره های مختلف موسیقی کودک زیر نظر استاد نظر و خانم سودابه سالم .

گذراندن دوره کارورزی به مدت ۴ سال نزد خانم سودابه سالم .

شرکت در ورکشاپ های کارل ارف .

اجرا در تالار وحدت، وزارت علوم ، وزارت ارشاد و… به عنوان نوازنده ویولنسل

اجراهای سالیانه دوره های ارف از سال ۱۳۸۴