مهدیه خزایی | آموزشگاه موسیقی گام

مهدیه خزایی

آموزش موسیقی کودک ( ارف )

شنبه ها

شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۷۶ با ساز سه تار

استفاده از محضر اساتید اصغر فتحی و افشین علوی

حضور در مستر کلاس استاد مسعود شعاری

شروع فعالیت موسیقی کودک از سال ۱۳۸۳ نزد استاد یحیی الماسی

آموزش دوره های مربی گری ارف نزد استاد سودابه سالم

گذراندن دوره های آموزشی نزد استاد ناصر نظر

تدریس موسیقی کودک از سال ۱۳۸۴

حضور در کارگاه های  آموزشی موسیقی کودک(خانم امیری )( کامیار حبیبی)

گذراندن دوره ی سلفژ نزد استاد شریف لطفی

همکاری و کنسرت با گروههای حنانه و ارغنون

برگزاری ۱۲ دوره کنسرت هنرجویی ارف

قبولی در امتحان ورودی مربی گری ارف در سال ۸۸