مهدیه خزایی | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

مهدیه خزایی

آموزش موسیقی کودک ( ارف )

شنبه

  شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۷۶ با ساز سه تار

  استفاده از محضر اساتید اصغر فتحی و افشین علوی

  حضور در مستر کلاس استاد مسعود شعاری

  شروع فعالیت موسیقی کودک از سال ۱۳۸۳ نزد استاد یحیی الماسی

  تدریس موسیقی کودک از سال ۱۳۸۴

حضود در کارگاه های  آموزشی موسیقی کودک(خانم امیری )( کامیار حبیبی)

  گذراندن دوره ی سلفژ نزد استاد شریف لطفی

همکاری و کنسرت با گروههای حنانه و ارغنون

   برگزاری ۱۲ دوره کنسرت هنرجویی ارف

   تدریس در آموزشگاههای آفاق هشتگرد ، آوا و بابک نظراباد ، سمفونی کرج

آموزش موسیقی کودک در کرج – آموزش موسیقی در کرج