مرجان سروریان | آموزش ویولنسل در کرج | آموزش ویولنسل | آموزشگاه موسیقی گام

مرجان سروریان

مرجان سروریان

ویولنسل

شنبه و یکشنبه

فارغ التحصیل نوازندگی ویولنسل از دانشگاه هنر تهران

مدرس موسیقی در آموزشگاهای تهران و کرج

عضو ارکستر رتوریک

همکاری با ارکستر ارم و اجرا در کرج در سال ۹۳

همکاری با ارکستر فروزان و اجرا در تالار وحدت در سال ۹۳

تشکیل تریو ویولنسل هارپ و فلوت و اجرا در کرج

تشکیل ارکستر کودک و اجرا در سالن فرهنگسرا ابن سینا تهران در سال ۹۵ داور مسابقات سرود مدارس همکارب

تشکیل گروه زهی بامداد و کسب مقام دوم گروه نوازی فستیوال موسیقی خراسان جنوبی در سال ۸۶