محمد امامی | آموزش موسیقی | آموزش ویولن در کرج | آموزشگاه موسیقی گام

محمد امامی

محمد امامی

آموزش ویولن در آموزشگاه موسیقی گام

دوشنبه ها و چهار شنبه ها

محمد امامی نوازندگی را در سن هفت سالگی  نزد پدر ( استاد منوچهر امامی) آغاز کرد.

دوره های Advance Musicianship و Advance Orchestra نزد پرفسور David Newby  گذراند و دوره های

Advance Music Theory نزد دکتر  Berkeley Price در Antelope Valley College کالیفرنیا.

مدت ۴ سال سابقه اجرا در  AV Symphony Orchestra و  Lancaster Performing Art Center در ایالت کالیفرنیا را داراست.

اجراهای متعدد از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲  به عنوان سولیست در Wilshire Ebell Theatre لوس انجلس داشته است.

آشنایی کامل  با موسیقی و ردیف ایرانی.

تجربه سالها اجرای زنده و ضبط استودیویی.