سوگل ساربان | آموزش دف | آموزش دف و تنبک در کرج | آموزشگاه موسیقی گام

سوگل ساربان

سوگل ساربان

آموزش دف و تنبک

شنبه

سوگل ساربان نوازنده و مدرس دف و تنبک و موسیقی کودکان و برگزار کننده ی کلاس های گروهی دف و تنبک

نوازندگی در کنسرت ها
فعالیت در حوزه ی موسیقی تئاتر و شرکت در جشنواره های موسیقی
سابقه ی تدریس از سال ۱۳۸۹

آموزش دف در کرج – آموزش موسیقی در کرج