سهیلا عظیمیان | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

سهيلا عظيميان

ویولنسل

دوشنبه هادارنده مدرک كارشناسی نوازندگی ساز جهاني، ساز ويلنسل .
نوازندگي ساز ويلنسل را در محضر استاد كريم قرباني گذرانده و تدريس ساز ويلنسل و موسيقي كودك أز جمله فعاليتهاي ايشان ميباشد .
از جمله فعاليتهاي ديگر ميتوان به :

اجرا به همراه اركستر ملي اصفهان

اجرا به همراه اركستر مجلسي در اصفهان به خوانندگي محمد معتمدي

اجرا به همراه اركستر سمفونيك حافظ

اجرا كامل قطعه كارمينا برانا به همراه اركستر در تالار وحدت

اجرا در جشنواره موسيقي فجر سال ٩٦ به همراه اركستر

اجرا در جشنواره موسيقي فجر سال ٩٧ به همراه اركستر آرتام

اجرا به همراه اركستر ملي نغمه باران

همكاري با اركستر Classic vip

‎اجرا به عنوان نوازنده در تئاتر مرگ درپاييز ، تئاتر شهر