سارا شریف فر | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

سارا شریف فر

پیانو

شنبه

-دانشجوی کارشناسی نوازندگی پیانو

-هنر آموخته در زمینه نوازندگی پیانو نزد اساتید : مهدی عدل – بهزاد بهرامی – مارتینا کوسسکا – رضا طاهری

-آشنایی با دوره ردیف موسیقی ایرانی نزدآقای میرسعید حسینی پناه

-گذراندن دوره ی تخصصی مربی گری موسیقی کودک زیر نظر آقای فرزاد حکیم رابط

-تالیف کتاب «بلز و بازی» در حوزه موسیقی کودک