راهکارهایی جهت رهایی ذهن و جسم در اجرای موسیقی | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

آموزشگاه موسیقی گام برگزار میکند:

مسیر رهایی در نوازندگی…
(راهکارهایی جهت رهایی ذهن و جسم در اجرای موسیقی)

حامد عرفانی
(آهنگساز، نوازنده گیتار و محقق آسیب های نوازندگی)

ادی مالاوی
فوق لیسانس نوازندگی ویولا از دانشگاه جولیارد آمریکا، مربی رسمی اکساندر تکنیک، مدرس متد سوزوکی

دوشنبه ۲۴ شهریور
ساعت ۹.۳۰ به وقت تهران