تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام | آموزش موسیقی | آموزشگاه موسیقی گام

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

تشکیل گروه ارکستر آموزشگاه موسیقی گام

آموزشگاه موسیقی گام در بخش ارکستر کلاسیک و ارکستر ایرانی هنرجو می پذیرد.

 برای اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۰ الی ۲۰ با آموزشگاه تماس بگیرید.