تانیا شیخ | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

تانیا شیخ

گیتار

یکشنبه ها

دارای مدرک کارشناسی نوازندگی گیتار کلاسیک از آکادمی هنر تهران .

 از سال ۱۳۸۰ موسیقی را با ساز گیتار نزد محمد حسین حسینی شروع کرده و پس از فراگیری مباحث کلی و آشنایی با ساز در سال ۱۳۹۰ گیتار کلاسیک را نزد شهرام فقیهی ادامه دادند .

وی گیتار کلاسیک را با علیرضا جنانی و آیلین ارجمند و بابک ولی پور ادامه داده و در کلاسهای لیلی افشار شرکت داشته است همچنین چندین اجرا بصورت تک نوازی گیتار کلاسیک و اجراهایی بصورت دونوازی و گروه نوازی  درآکادمی هنر تهران و آموزشگاه های  موسیقی داشتند .

ایشان همچنین از سال ۱۳۹۷ نزد آزاده رضایی به فراگیری آواز کلاسیک پرداختند .