بداهه‌‌ای از جنس اعداد و نت‌ها | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

بداهه‌‌ای از جنس اعداد و نت‌ها

« بندیکت یاهنل » به همت نشر « هرمس » برای برگزاری کنسرت به ایران می آید.

جزئیات این خبر را در سایت « موسیقی ما » بخوانید.

http://www.musicema.com