اپرای عروسکی «خیام» از ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت در تالار فردوسی اجرا می شود | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

اپرای عروسکی «خیام» از ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت در تالار فردوسی اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: بهروز غریب پور

خرید بلیت درتیوال:
https://tiw.al/xMs7

@tiwall