امیرحسین سوده پور | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

امیرحسین سوده پور

گیتار

دوشنبه

دارای مدرک کارشناسی آهنگسازی .

فراگیری نوازندگی گیتار نزد شهرام فقیهی و پیمان فخاریان و همچنین فراگیری دروس هارمونی نزد پژمان خلیلی و رضا مرتضوی . ارکستراسیون نزد شهرام توکلی و احسان صبوحی . کنترپوان نزد کاوه جودت . سلفژ و تربیت شنوایی نزد احسان صبوحی . آهنگسازی نزد شهرام فقیهی و احسان صبوحی و همچنین گذراندن دوره آشنایی با رهبری ارکستر نزد استاد نادر مشایخی .

شرکت در مستر کلاس های گیتار لیلی افشار و داویده فیکو ( از ایتالیا ) .

سابقه تدریس در آموزشگاه های تهران و کرج .