شهرام فقیهی | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزش گیتار در کرج | آموزشگاه موسیقی گام

جهت مشاهده فیلم اجرای هنرجویان گام به اینستاگرام آموزشگاه موسیقی گام مراجعه کنید.