کنسرت ترم هنرجویان آموزشگاه موسیقی گام | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

اجرای پایان ترم هنرجویان آموزشگاه موسیقی گام ۲۸ و ۲۹ آذر ماه ۹۸


کنسرت هنرجویی آموزشگاه موسقی گام در رده سنی کودک ۲۸ آذر و رده سنی نوجوان و بزرگسال ۲۹ آذر در سالن آموزشگاه برگزار خواهد شد.